Sunday, September 18, 2011

FLYTTEPROSESS

Det blir lite posting nåfortiden fordi vi er midt i en flytteprosess.
Vi har kjøpt drømmeleiligheten, og har nettopp solgt vår leilighet, så nå er det pakking som står i fokus. Jeg har vært super effktiv og er snart ferdig. Vi har vært flinke til å kaste masse skrot, og noe er gitt til både loppis og fretex.

skal prøve å komme med litt bilder når vi begynner å flytte inn!